Рентген

Това чудо на техниката е от изключителна помощ при поставянето на основната диагноза. Показват ни се скрити структури по зъбите и зъбодърдащия апарат, които ни подпомагат диагнозата и плана на лечение.

Колко екзактно сме пролекували пулпитен зъб:

2005г. 2006г. 2008г. 2010г.

Колко е за вадене един на външен вид здрав зъб:

2003г. 2009г. 2010г

Колко много е за тотални протези 30 год. пациент с всички зъби в устата, последствие от агресивен пародонтит:

Колко е полезно да се видят всички зъби на време….Телерентгенография Печат Е-мейл

Телерентгенография

 
Темпоромандибуларни стави Печат Е-мейл

Темпоромандибуларни стави

 
Графия на Симпсон Печат Е-мейл

Графия на Симпсон

 
Ортопантомография Печат Е-мейл

Ортопантомография

 
Синуси Печат Е-мейл

Синуси

 
Сегментна рентгенография Печат Е-мейл

Сегментна рентгенография

продължава>