Травми на детските зъби Печат Е-мейл

Избити зъби

Често срещано явление при децата е счупването или избиването на временен и/или постоянен зъб. Най-често това се случва с горните централни резци във възрастта между 5-7-9 години. Отдавна е признато, че е възможно да се реимплантира избит зъб и че реимплантирания зъб може да функционира много години.

Има няколко основни правила в този случай:

  1. Детето трябва да бъде успокоено. Излишната тревожност на родителите се предава на децата и това затруднява лечението
  2. Трябва да се изясни дали има някакви по-сериозни травми на главата на детето. Дали е изгубено съзнание. Следващите няколко дни след травмата е необходимо да се следи за евентуално виене на свят, болки във врата, амнезия и т.н.
  3. Избитият зъб или големите парчета от зъба трябва да бъдат прибрани и донесени при денталния лекар. До този момент е желателно съхранението на зъба да бъде във физиологичен разтвор или чаша със студено прясно мляко, в краен случай - вода. Ако това е възможно зъбът може да бъде държан и в устата на детето. Избягвайте излишно докосване на зъба и особено на кореновата му част!
  4. Трябва да се действа незабавно, защото всяка минута забавяне крие опасност от загубване жизнеността на зъба или намалява шансовете за успех при реимплантацията. Най-добре е реимплантацията да се извърши възможно най-бързо! Реимплантираните постоянни зъби изискват проследяваща оценка от минимум 2-3 години за да се определи резултата.

Контузия

Получава се при пряк удар в зъба. Ако се развие вътрешен кръвоизлив в зъба, се налагат незабавното му умъртвяване и кореново лечение, за да се избегнат самоумъртвяването и потъмняването на зъба впоследствие. Ако ударът е бил лек, зъбът може само леко да се изпили, за да не се травмира при стискане на зъби.

Луксация

се нарича изместването на зъба от мястото му. В този случай зъбът трябва да се намести и шинира. При подвижност ние шинираме зъбчето и му даваме възможност да се възстанови околната костна структура.

Но има и някои по-особени ситуации. Ако например зъбът е вбит в костта, може да се остави да пробие наново сам, като постоянно се следи дали е жив, или не. Ако не е, се провежда кореново лечение. Ако става дума за млечен зъб на пациент до 2-годишна възраст, той не се лекува. На пациенти от 2,5 до 5-годишна възраст зъбът се вади, за да не се увреди зародишът на постоянния зъб, но се поставя местопазител на мястото на извадения зъб, за да не се съберат там съседните зъби и за да се направи място да пробие постоянният. Счупвания(фрактури) на зъби

Много често при децата се срещат счупвания на постоянните и/или временните зъби. Най-често са горните резци между 5-7-9 години. Ако зъбчето е временно се преценява времето до смяната (решението се взема най-често след рентгенография) и се решава дали да се запази или се екстрахира веднага. Ако се се вземе решение да се запази, зъбчето се освобождава от контакт с антагонистите и по тази начин пази мястото за постоянния зъб,т.е. предпазваме се от зъбно-челюстна деформация. При фрактура на постоянен зъб-първо преглеждаме вителитета му- дали е зесегната пулпата. При жив зъб – слагаме временна обтурация и продължаваме в следващите месеци да следим жизнените му показатели с апарат, който прави Електроодонто диагностика (снимка). При загуба на виталитет – зъбът се умъртвява по правилата на ендодонтията.

Клиничното изследване при всички травми на зъбите се допълва с параклинично, кaто особена стойност имат рентгенографията и ЕОД. Назначават се сегментни графии и ортопантомографии. Особено ценно е рентгенологичното изследване за проследяване на ефекта от лечението при експулсирани и реплантирани зъби. При фрактури на рентгенографията се наблюдава фрактурна ивица, разлоложена на различни места по зъба в зависимост от локализацията на фрактурата, кактo и посокатa на дислокация на фрагментите.

ЕОД също е ценен метод за проследяване на състоянието на зъбната пулпа и взимане на решение за провеждане на eндодонтскo лечение. При контузия, луксация и фрактури на корена през първите няколко дни след травмата има понижена (20 – 60 микроампера) или липсваща електровъзбудимост. Най-често тя се възстановява постепенно. При измерени стойности над 100 микроампера около 10 дни след травмата обаче зъбът не е витален.

Усложненията от травмите имат решения- като например- ортодонтско лечение, ортопедично възстановяване и не на последно място- хирургично поставяне на имплант. Усложненията от травмите имат решения- като например- ортодонтско лечение, ортопедично възстановяване и не на последно място- хирургично поставяне на имплант. Решението се взема съвместно със специалиста, който ще Ви даде най-правилния съвет решаващ конкретната ситуация.

Случаи:

А.К - 8 години