Травматология

Травми на зъбите

Те са по-често срещани в детска възраст, но и възрастните не са застраховани от инциденти със зъбите. Важно е да знаете как правилно да реагирате, ако ви се случи нещо от долуизброеното.

Контузия

Получава се при пряк удар в зъба. Ако се развие вътрешен кръвоизлив в зъба, се налагат незабавното му умъртвяване и кореново лечение, за да се избегнат самоумъртвяването и потъмняването на зъба. Ако ударът е бил лек, зъбът може само леко да се изпили, за да не се травмира при стискане на зъби.

Луксация

Това е изместването на зъба от мястото му. В този случай зъбът трябва да се намести и шинира. Но има и някои по-особени ситуации. Ако например зъбът е вбит в костта, може да се остави да пробие наново сам, като постоянно се следи дали е жив, или не. Ако не е, се провежда кореново лечение. На пациенти от 2,5 до 5-годишна възраст зъбът се вади, за да не се увреди зародишът на постоянния зъб, но се поставя местопазител на мястото на извадения зъб, за да не се съберат там съседните зъби и за да се направи място да пробие постоянният.

Фрактура

Това е счупване на зъба. Ако е счупено само ръбче от зъба, проблемът се решава чрез заглаждане в денталната практика. Ако е счупена част от коронката, се прави пломба. Ако е засегната пулпата на зъба, той задължително се умъртвява. Ако счупването е по-голямо, зъбът се облича в металокерамична коронка.

При счупване на ниво шийка зъбът се умъртвява и се поставя щифт и се шинира зъбът. Ако счупването е косо или надлъжно на корена, зъбът се вади.

Експулсия

Това е механичното избиване на зъба. Понякога, ако след избиването костта е здрава, падналият избит зъб може да бъде върнат на мястото му чрез реплантация. Колкото по-бързо се реагира в такъв случай, толкова по-голям е шансът организмът да приеме зъба. За поставянето на точна диагноза при различните травми от голямо значение е качеството на рентгеновата снимка.

Клиничното изследване при всички травми на зъбите се допълва с параклинично, кaто особена стойност имат рентгенографията и ЕОД. Назначават се сегментни графии и ортопантомографии. Особено ценно е рентгенологичното изследване за проследяване на ефекта от лечението при експулсирани и реплантирани зъби. При фрактури на рентгенографията се наблюдава фрактурна ивица, разлоложена на различни места по зъба в зависимост от локализацията на фрактурата, кактo и посокатa на дислокация на фрагментите.

ЕОД също е ценен метод за проследяване на състоянието на зъбната пулпа и взимане на решение за провеждане на eндодонтскo лечение. При контузия, луксация и фрактури на корена през първите няколко дни след травмата има понижена (20 – 60 микроампера) или липсваща електровъзбудимост. Най-често тя се възстановява постепенно. При измерени стойности над 100 микроампера около 10 дни след травмата обаче зъбът не е витален.

Усложненията от травмите имат решения- като например- ортодонтско лечение, ортопедично възстановяване и не на последно място- хирургично поставяне на имплант. Решението се взема съвместно със специалиста, който ще Ви даде най-правилния съвет решаващ конкретната ситуация.

 Травми на детските зъби Печат Е-мейл

Избити зъби

Често срещано явление при децата е счупването или избиването на временен и/или постоянен зъб. Най-често това се случва с горните централни резци във възрастта между 5-7-9 години. Отдавна е признато, че е възможно да се реимплантира избит зъб и че реимплантирания зъб може да функционира много години.

продължава>