Диана Славкова Печат Е-мейл

Администратор Диaна Славкова - Завършила Пловдивски университет „Паисйи Хилендарски”- специалност Маркетинг-степен бакалавър. Специалност Право-степен магистър. От 2005год. Работи с нас от 2 год. като организира графика и ежедневната работа в клиниката. Следи нормативната уредба в областта на здравеопазването, за да сме в крак с времето…