Медицинска сестра Петя Ангелова Печат

Сестра Петя Ангелова - Завършила Медицински колеж – Пловдив, бакалавър. Медицинска сестра от 2008год. Работи като дентална сестра с нас от 2008год.