Д-р Соня Стоянова Печат

Др Соня Стоянова- Дентална Медицина към Медицински Университет – гр.Пловдив. Випуск 2010год. При нас е на стаж от 2010 год.

През вече 2011г. започва да посещава и курсове за придобиване на допълнителни знания и умения.

Участие в 6-я Научен симпозиум на БЗС - Пловдив 20.10.2011г.

Курс по "Дентална фотография" - София 19.11.2011г.