Екип
Д-р Соня Стоянова Печат Е-мейл

Др Соня Стоянова- Дентална Медицина към Медицински Университет – гр.Пловдив. Випуск 2010год. При нас е на стаж от 2010 год.

През вече 2011г. започва да посещава и курсове за придобиване на допълнителни знания и умения.

Участие в 6-я Научен симпозиум на БЗС - Пловдив 20.10.2011г.

Курс по "Дентална фотография" - София 19.11.2011г.

 
Медицинска сестра Ангелина Николова Печат Е-мейл

Сестра Ангелина Николова - Завършила Медицински колеж – гр.Пловдив, специалност Медицинска сестра от 30 год. При нас е от 18год.

 
Рентгенов лаборант Минка Чаушева Печат Е-мейл

Рентгенов лаборант Минка Чаушева- Завършила Медицински колеж – гр.Пловдив, специалност Рентгенов лаборант от 14 год. Работи като дентална сестра с нас от 2004год.

 
Акушерка Кръстина Вълкова Печат Е-мейл

Акушерка Кръстина Вълкова- Завършила Медицински колеж – гр.Пловдив, специалност Акушерка от 15 год. Работи като дентална сестра с нас от 2006 год.

 
Медицинска сестра Петя Ангелова Печат Е-мейл

Сестра Петя Ангелова - Завършила Медицински колеж – Пловдив, бакалавър. Медицинска сестра от 2008год. Работи като дентална сестра с нас от 2008год.

 
Диана Славкова Печат Е-мейл

Администратор Диaна Славкова - Завършила Пловдивски университет „Паисйи Хилендарски”- специалност Маркетинг-степен бакалавър. Специалност Право-степен магистър. От 2005год. Работи с нас от 2 год. като организира графика и ежедневната работа в клиниката. Следи нормативната уредба в областта на здравеопазването, за да сме в крак с времето…