Мостови конструкции Печат Е-мейл

Мостовете се изработват в случаите на извадени зъби. Те запълват мястото на един или няколко липсващи зъби. Фиксират се неподвижно в устата. С тях се възстановява нарушената дъвкателна функция, подобрява се говора и естетиката. Мостовете според използвания материал биват:

  • метални или златни с пластмасова фасета
  • металокерамични
  • керамични конструкции върху циркониев оксид
  • пластмасови - само като временни до фиксиране на постоянния мост
  • в съвремието мостовете могат да се поставят и върху имплантати от титан.