Неподвижни мостови конструкции Печат Е-мейл

В зависимост от състоянието, неподвижното възстановяване с мостова конструкция, е друго решение за възстановяване на нормалната функция.

В някои случаи може да се наложи подреждане на някои зъби в нормалното им положение, чрез ортодонтско лечение.