Протетика

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ВЪЗСТАНОВИМ ЦЕЛОСТТА НА ЗЪБНИТЕ НИ РЕДИЦИ?

ПРИ НАЛИЧИЕТО НА ДЕФЕКТ В ЗЪБНАТА РЕДИЦА (когато липсват зъби) е необходимо да се възстанови нейната цялост. Много хора с липсващи зъби, дълго време не обращат внимание на това и стигат до сериозни проблеми- за останалите зъби, за ставата и за храносмилателната система, за цялата дъвкателна фукция. Дори и при един изваден зъб, дъвкателното налягане не се разпределя равномерно върху всички зъби, а намиращите се в непосредствена близост до дефекта търпят допълнително, свръх натоварване, действащо и ексцентрично (не по аксиалната ос). Поради тази причина при съседните и срещуположните зъби е нормално да се появи движение (миграция) и прорастване, а даже да се накланят и ротират. Нарушава се правилната функция, дори говорът (при големи дефекти). Липсата на зъби води и до оптическо състаряване на личността.Ако тези проблеми не се разрешат навреме се стига до загуба на кост или други зъби, което налага по-сериозно лечение. Ето защо е по-добре да се решават проблемите, докато са малки, преди да станат по-сериозни и съответно по-скъпи за възстановяване.

В повечето случаи причината за загуба на зъби е нелекуването им, възпалени венци, плака и зъбен камък. Това може да се предодврати и спре, чрез поддържане на добра устна хигиена - професионална и лична/редовно миене на зъбите, почистване с междузъбни четчици и конци, и контролни прегледи/.

За да запазите постоянните си зъби във функция и в правилното им положение, е необходимо липсващият зъб да бъде заместен- чрез мост или имплант. Ако оставите проблема без решение, придвижването на останалите зъби към празното място ще доведе до по-сложни проблеми, което ще наложи по-трудно и сложно лечение.

Възстановяване с импланти е най-удачния вариант за пациента с единични липсвщи зъби,ако може да си го позволи финансово, защото това е скъпо лечение. Но предимството е, че на пациента не се налага да му се изпиляват съседните зъби, за да прави мостове т.е. запазва в цялост личните си зъби.

Възстановяване с неподвижни конструкции. В зависимост от състоянието, неподвижното възстановяване с мостова конструкция, е друго решение за възстановяване на нормалната функция. В някои случаи може да се наложи подреждане на някои зъби в нормалното им положение, чрез ортодонтско лечение.

Възстановяване с подвижни конструкции. Третият вариант е подвижното протезиране, което може да се направи с цели или частични протези.

  • целите протези се правят, когато не е останал нито един зъб в устата.
  • частичните протези се правят, когато има останали здрави и стабилни зъби, но не достатъчно на брой за да се направи неподвижна конструкция/мост/. За по-голямо удобство и стабилност на частчните протези се използват специални задръжни елементи, които правят този вид протези удобни, стабилни и естетични. Подвижните протези позволяват ежедневно почистване. При необходимост /ако има места,които са неудобни и причиняват ранички/ протезите могат да бъдат ребазирани в кабинета.


Неподвижни мостови конструкции Печат Е-мейл

В зависимост от състоянието, неподвижното възстановяване с мостова конструкция, е друго решение за възстановяване на нормалната функция.

продължава>
 
Подвижни мостови конструкции Печат Е-мейл

Протезите подобряват дъвкателната функция и говора, възстановяват добрия вид на лицето и самочувствието.

продължава>
 
Бруксизъм и бруксомания - функционално смущение на дъвкателния апарат Печат Е-мейл

Това за Вас са може би непознати термини и заболявания, макар че ние ги срещаме в практиката често.

продължава>
 
Въпроси на пациенти Печат Е-мейл

Как се поставят короните?

За да бъде подготвен за корона зъбът се налага да бъде изпилен. Така се създава достатъчно място, за да бъде поставена короната.

продължава>