Хирургично лечение Печат Е-мейл

Хирургичното лечение представлява част от комплексната терапия на заболяванията на пародонта.

Специализираното хирургично лечение включва: гингивални (гингивектомия, гингивопластика, кюретаж, операции с ламба), костни (остектомия, остеопластика) и мукогингивални намеси (вестибулопластика, пластика при гингивални рецесии).