Етапи на лечение Печат Е-мейл

Какви са етапите на лечение?

Първият е този на активно ортодонтско лечение. Използват се функционални и механично действащи апарати – един или няколко, в зависимост от възрастта и деформацията. Това е етапа на активно ортодонтско лечение, със задължителни контролни прегледи от страна на лекуващия ортодонт, за да се избегнат нежелани резултати!!!

Вторият етап е РЕТЕНЦИОНЕН. Той е свързан със стабилизирането и задържането на получените резултати от активното лечение. Ретенционният период е задължителен и точно толкова значим, колкото и първия!!!

Времетраенето му се определя строго от лекуващият ортодонт!!! Задължително трябва да се наблегне на ретенционния период.

Двата периода- активното лечение и ретенционния етап, са равнозначно важни и докато през първия специалистът, с правилния план на лечение и избор на апарати, е отговорен за успеха на лечението. То през втория период – САМО пациентът е отговорен за задържането на резултата.

След като се обясни на пациента това, което му предстои и че средно едно ортодонтско лечение е около 2 години активно и около 2 години ретенционен период, пациентът подписва информирано съгласие.

Уважаеми Пациенти, ортодонтското лечение е дълъг и отговорен процес. Ортодонтът развива и поддържа своите знания и умения през цялата си практика. Най-важното е доверието между вас и сигурността в успеха, който е отдалечен във времето.

Ортодонтът изисква стриктно спазване на всички необходими условия за правилното протичане на ортодонтското лечение. Пациентът е длъжен да спазва стриктно дадените му указания. Така се гарантира трайният и добър резултат на ортодонтското лечение!

Ако пациента прекрати самоволно лечението си – предизвиква рецидив – или зъбите и челюстите се връщат към първоначалното си състояние или по-лошо, за което е информиран при започването на лечението му!

При неспазване от страна на пациента на хигиенните изисквания при ортодонтско лечение, ортодонта не носи отговорност за кариеси, резултат от лоша устна хигиена.

При неспазване на дадените индивидуални указания ортодонтът има право да откаже лечението!