Хигиена на устната кухина и на ортодонтския апарат по време на ортодонтското лечение Печат Е-мейл

Поддържането на устната хигиена, както и на ортодонтския апарат е АБСОЛЮТНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Тя е част от общата здравна култура.

При пациентите със зъбно-челюстни деформации, зъбите са неправилно подредени и това затруднява почистването на зъбните повърхности. Това може да причини образуването на кариес и пародонтални проблеми.

След поставянето на ортодонския апарат, се създават условия за влошаване на устната хигиена, това налага ежедневното многократно качествено измиване на зъбите и много добро почистване на апарата. В хранителните остатъци се развиват много и разнообразни микроорганизми, което води до кариозни уврежданея. Непочистените хранителни остатъци могат да бъдат източник на зараза.

Снемаемите апарати се свалят след всяко хранене като зъбите и апарата се почистват с четка и паста за зъби.

Хигиената на несменяемите ортодонтски апарати се подържа с ежедневно качествено измиване на зъбите с четка и паста, конци, интердентални четки, като след всяко хранене се обръща специално внимание на местата, където се задържат хранителни остатъци.

Като помощно средство може да използвате периодично таблетки за дезинфекция на пластинките – този разтвор дезинфекцира, а също така премахва и миризмите, като я прави по-приятна и по-свежа.

При неспазване на хигиенните изисквания при ортодонтското лечение, ортодонта не носи отговорност за кариеси, образували се в резултат на занемарена устна хигиена.

Ортодонтът е длъжен да изисква спазването на всички необходими условия за правилноно протичане на ортодонтското лечение.

При неспазване на дадените индивидуални указания ортодонтът има право да откаже лечението.