Гаранции Печат

Ортодонтът изисква стриктно спазване на всички необходими условия за правилното протичане на ортодонтското лечение.

Пациентът е длъжен да спазва стриктно дадените му указания. Така се гарантира трайният и добър резултат на ортодонтското лечение!

Ако пациента прекрати самоволно лечението си – предизвиква рецидив – или зъбите и челюстите се връщат в първоначалното си състояние или по-лошо, за което е информиран при започването на лечението му!

При неспазване от страна на пациента на хигиенните изисквания при ортодонтско лечение, ортодонта не носи отговорност за кариеси, резултат от лоша орална хигиена.

При неспазване на дадените индивидуални указания ортодонтът има право да откаже и или продължи лечението!