Вадене на зъби по ортодонтски показания Печат Е-мейл

При някаи от пациентите се налага вадене на постоянни зъби, за да може на създаденото празно място да се подредят останалите, например когато зъбите са големи, а челюстите - малки и не се очаква да растат повече. Зъбните дъги могат да се разширят, но до определени граници.

В други случаи трябва да се извадят зъби, за да се компенсират несъответствия в размера и/или положението на челюстите. Така получаваме не само редица хубави горни зъби и редица хубави долни зъби, но и правилни контакти между тях, което е важно за правилната функция и за стабилност на крайния резултат.

Ваденето на зъби (дори и здрави) е по-добро за организма отколкото неправилните контакти между тях.

Решението да се вадят зъби или не може да се вземе само след внимателен анализ от страна на спецеалиста, който трябва аргументирано да обеди пациента и неговите родители за правилния избор на лечение.