Устна хигиена на децата между 4 и 6 години - Флуорна профилактика с минерална вода Печат Е-мейл
Съдържание на статията
Устна хигиена на децата между 4 и 6 години
Хранитена профилактика
Флуорна профилактика
Флуорна профилактика с минерална вода
Флуориране
Запечатване на фисулите чрез силанти
Всички страници

Флуорна профилактика с минерална вода

В България минерални води богати на флуор са: овощнишка – 23 мг. флуор/литър и хисарски – 4,7 мг. флуор/литър. Съответно 1 мг. флуор се съдържа в 43 мл. овощнишка или 212 мл. хисарка вода.

За да се определи дневната профилактична доза минерална вода се използва формулата:

Кол. мин. вода = (До – Кпв*Сф)/Сф мин.вода

Например за дете на 9 г., което живее в район с концентрация на флуор в питейната вода 0,2 мл./л. Дневната доза хисарска минерална вода ще бъде:

Кол. мин. Вода = (0,9 – 0,9*0,2)/4,7 = 0,153 л. , т.е. 150 мл. хисарска вода.