Устна хигиена на децата между 4 и 6 години - Флуорна профилактика Печат Е-мейл
Съдържание на статията
Устна хигиена на децата между 4 и 6 години
Хранитена профилактика
Флуорна профилактика
Флуорна профилактика с минерална вода
Флуориране
Запечатване на фисулите чрез силанти
Всички страници

Флуорна профилактика

Зъбният емайл е силно минерализирана структура като емайла при възрастните съдържа 95 – 96 % неорганични вещества, а на ново пробилите зъби е около 78 %. калциево-фосфорни съединения. Стабилната структура, устойчива на киселинното въздействие в устната кухина е флуорапатита, а именно неговото образуване стои в основата на флуорната профилактика.

Флуорът постъпва в организма чрез водата и храната (средно 0,2 – 0,3 мг. дневно), като 50 % от резорбирания флуор се отлага в тъканите (кости и зъби) и 50 % се излъчва чрез урината.

Дневните профилактични дози, изчислени върху физиологичните норми за консумиране на вода са:

Възраст (години)

Дневни дози флуор (милиграма)

Дневна консумация на вода (литри)

0 – 2

0.7

0.7

3 - 6

0.8

0.8

7 - 13

0.9

0.9

14 - 17

1.1

1.1

Една от най-лесно приложимите форми на флуорна профилактика е профилактиката чрез таблетки. За да се определи необходимото количество таблетки дневно се взимат предвид: профилактичните дневни дози флуор; количеството консумирана вода; концентрацията на флуор в нея. Използваме следната формула::

Дт = До – Кпв* Сф , където:

Дт – дозата таблетки;

До – обща профилактична доза;

Кпв – количество питейна вода консумирана дневно;

Сф – концентрацията на флуор в нея.

NB: Концентрацията на флуор на питейната вода в Асенвград е 0,2 мг/л.

Пример: За дете на 5 години в Асенвград дозата таблетки ще бъде:

Дт = 0,8 – (0,8*0,2) = 0,74 мг. , т.е. 3 таблетки от о.250 мг..

При правилна и системна профилактика с флуорни таблетки се наблюдава от 30 до 80 % редукция на кариеси. Таблетките се приемат като се сдъвкват, а на кърмачетата са във вид на капки.