Устна хигиена на децата между 4 и 6 години Печат Е-мейл
Съдържание на статията
Устна хигиена на децата между 4 и 6 години
Хранитена профилактика
Флуорна профилактика
Флуорна профилактика с минерална вода
Флуориране
Запечатване на фисулите чрез силанти
Всички страници

Всички 20 временни зъби са пробили и децата трябва да се грижат правилно за тях.

С помощта на родителите си, децата системно се учат как да мият зъбите самостоятелно, как да се хранят правилно и как да предпазват зъбите си от кариеси.

 

За почистването на зъбите винаги се говори за подходяща техника, която според възрстовата група на децата трябва да бъде съоразена с интелектуалното им ниво и мануални способности. За децата подходящо е да се научат на следната последователност: първо се почистват външната повърхност на зъбите и то един по един, 10 пъти на зъбче. След това вътрешната повърхности и най-накрая дъвкателните повърхности. Когато се използва този метод, зъбите винаги се почистват в една и съща последователност, първо горна зъбна редица, след това и долната. Миенето завършва с почистване на езика.

Препоръчва се зъбите да се мият два пъти дневно. Вечер за здраве, сутрин за красота…

Хранителната диета е също превенция на кариеса- ето защо е по-добре сладките неща да се консумират след хранене, и след това да се измият зъбите. Следвайки този принцип се предпазваме от киселинното влияние на храните върху зъбите ни…

За да предпазим нашите деца от кариеса и неговите усложнения е необходима добра профилактика. Тя може да бъде:

 • Хранителна профилактика
 • Флуорна профилактика
 • Профилактика чрез силанти
 • Орална хигиена – професионална профилактика

Хранитена профилактика

Храната е един от основните фактори за създаване на оптимални зъбни структури.
При храненето на бременната жена от най-голямо значение е задоволяването на организма с минерали – калции, фосфор и флуор през последните 3 – 4 месеца от бременността.
Калцият се набавя  чрез достатъчна консумация на мляко и млечни продукти. Необходимите дневно 1,5 – 2 грама калции.
Фосфорът се набавя лесно чрез консумация на разнообразна месна и раститена храна (риба, мляко, яйца, боб,ориз, грах). Дневните нужди от него са 1,5 – 2 г.
Правилното минерално хранене на бременната осигурява оптимална минерализация на костите и изграждащите се през този период зъбни корони и запазва съзъбието на майката.
През първата година на детето се минерализират (изграждане на устойчив емайл) короните на всички млечни зъби, както и на някои постоянни – шестите, резците и кучешките. Особено важно през този период е пълноценното млечно хранене и захранване с разнообразна храна и флуорът.


Флуорна профилактика

Зъбният емайл е силно минерализирана структура като емайла при възрастните съдържа 95 – 96 % неорганични вещества, а на ново пробилите зъби е около 78 %. калциево-фосфорни съединения. Стабилната структура, устойчива на киселинното въздействие в устната кухина е флуорапатита, а именно неговото образуване стои в основата на флуорната профилактика.

Флуорът постъпва в организма чрез водата и храната (средно 0,2 – 0,3 мг. дневно), като 50 % от резорбирания флуор се отлага в тъканите (кости и зъби) и 50 % се излъчва чрез урината.

Дневните профилактични дози, изчислени върху физиологичните норми за консумиране на вода са:

Възраст (години)

Дневни дози флуор (милиграма)

Дневна консумация на вода (литри)

0 – 2

0.7

0.7

3 - 6

0.8

0.8

7 - 13

0.9

0.9

14 - 17

1.1

1.1

Една от най-лесно приложимите форми на флуорна профилактика е профилактиката чрез таблетки. За да се определи необходимото количество таблетки дневно се взимат предвид: профилактичните дневни дози флуор; количеството консумирана вода; концентрацията на флуор в нея. Използваме следната формула::

Дт = До – Кпв* Сф , където:

Дт – дозата таблетки;

До – обща профилактична доза;

Кпв – количество питейна вода консумирана дневно;

Сф – концентрацията на флуор в нея.

NB: Концентрацията на флуор на питейната вода в Асенвград е 0,2 мг/л.

Пример: За дете на 5 години в Асенвград дозата таблетки ще бъде:

Дт = 0,8 – (0,8*0,2) = 0,74 мг. , т.е. 3 таблетки от о.250 мг..

При правилна и системна профилактика с флуорни таблетки се наблюдава от 30 до 80 % редукция на кариеси. Таблетките се приемат като се сдъвкват, а на кърмачетата са във вид на капки.


Флуорна профилактика с минерална вода

В България минерални води богати на флуор са: овощнишка – 23 мг. флуор/литър и хисарски – 4,7 мг. флуор/литър. Съответно 1 мг. флуор се съдържа в 43 мл. овощнишка или 212 мл. хисарка вода.

За да се определи дневната профилактична доза минерална вода се използва формулата:

Кол. мин. вода = (До – Кпв*Сф)/Сф мин.вода

Например за дете на 9 г., което живее в район с концентрация на флуор в питейната вода 0,2 мл./л. Дневната доза хисарска минерална вода ще бъде:

Кол. мин. Вода = (0,9 – 0,9*0,2)/4,7 = 0,153 л. , т.е. 150 мл. хисарска вода.


Флуориране

Флуорна профилактика при децата извършваме чрез локална апликация на флуорни лакове с висока концентрация на флуор, които са в пълен контакт със зъбите за няколко часа. В сравнение с флуорните разтвори, лаковете демонстрират по-продължително освобождаване на флуорни йони поради по-дългия период на директен контакт с емайла. Апликация на флуорен лак, непосредствено след поставяне на брекети, може да бъде ефективен метод за защита на емайла от разрушаване. Пациентите, които не поддържат добра устна хигиена, могат да получават реапликация на флуорен лак на всеки 4 месеца.

За флуорна профилактика при деца с млечни зъби или смесено съзъбие се нанася флуорен лак по всички зъбни повърхности на всеки 6 месеца.


Запечатване на фисулите чрез силанти

Разпространението на кариеса при децата, особено при новопробили зъби ("шестгодишниците" - около шестгодишна възраст на детето пробиват първите постоянни молари), е установено, че заема значителен ръст сред децата. То се дължи на липсата на функция по време на пробива и следователно патогенните бактерии в плаката не се почистват достатъчно. Това е периода от 12 до 18 месец след пробива на зъба. Бактериите лесно се задържат в оклузалните фисури (ямките на зъба) на пробиващите кътни зъби,каито са с непълна минерализация на емайла в тези места. Емайлът е все още незрял и лесно податлив на киселинна атака. Дори малко количество патогенни микроорганизми може бързо да предизвикат деминерализация (разрушаване) на емайла.

Показания за приложение на силантите:

 • Новопробили молари и премолари
 • При дълбоки фисури
 • При деца със засегнато от кариес временно съзъбие
 • Превенция на кариес на постоянните зъби

 

Предимства на силанитите:

 • Устойчиви във влажни условия
 • Устойчиви на изтриване и свиване
 • Стабилен цвят
 • Втвърдяват се бързо
 • Не се налага предварително изпиляване на зъбите
 • Включени флуориди, които повишават минерализацията на емайла
 • Кариес-редукция, около 80%
 • Времетраене от 2-8 години