Д-р Димитър Славков Печат

Др Димитър Славков – Удостоверение за правоспособност да извършва диагностични дейности с дентална рентгенова апаратура.

Виж сертификат