Д-р Адрена Славкова Печат Е-мейл

Първия голям международен стоматологичен конгрес и Втората ежегодна среща на българските стоматолози. Пловдив 15-17.10.1992 г.

Виж сертификат

Квалификационен курс: "Хигиенно-епидемични и нормативни изисквания за работа в частната стоматологична практика." Пловдив 24.04.1993 г.

Виж сертификат

Втория голям международен стоматологичен конгрес и Третата ежегодна среща на българските стоматолози. Пловдив 27-30.10.1993 г.

Виж сертификат

Biegekurs. Antworten auf spezielle Behandlungsaufgaben. София 16 - 18.10.1998 г.

Виж сертификат

Стоматологичен колегиум: "Директно възстановяване с композиционни материали: показания, клинична техника. Съвременна концепция на свързването.

Индиректно възстановяване и неподвижно протезиране на базата на цели и частични естетични коронки."

Пловдив 1998.

Виж сертификат

La reussite esthètique en prothese fixèe symposium Bulgaro-Francias

Виж сертификат

Курс: "Екстраорални апарати и липбъмпър" с ръководител проф. Мутафчиев. София 10-10.06.1999 г.

Виж сертификат

Non-extraktion-Lipbumper- Gaumennahterweiterung verlagerte Eckzähne Villbogentechnik (Overlay) und Segmentbogenansatz. София 12-14.11.1999 г.

Виж сертификат

Учебен технически курс по теория и практика във фирма "Оптика Лазер". София 07-11.2000 г.

Виж сертификат

Kurs "Gerade Bogentechnik II" Sechsjahrmolar-Extraktion mit praktischen Übungen am Typodont. София 16-19.11.2000 г.

Виж сертификат

Курс: "рентгенови методи за диагностика на ЗЧД" под ръководството на проф. д-р Мутафчиев. София 4-6.10.2001 г.

Виж сертификат

18-ти Конгрес на Българското Научно Стоматологично Дружество. София 12-13.10.2001 г.

Виж сертификат

Форевър ливинг продъктс България

Виж сертификат

Курс: "Биомеханика в ортодонтията. Основни принципи и клинично приложение". София 2-3.11.2002 г.

Виж сертификат

The principles of The Alexander discipline. София 17-18.03.2003 г.

Виж сертификат

Симпозиум: "Стратификационна техника при директни фронтални възстановявания. Нови техники в ендодонтското лечение при топла кондензация. Методи на избелване на витални и невитални зъби". 05.04.2003 г.

Виж сертификат

Лекционен курс: "Възстановяване на липсващи зъби във фронталния сектор. Имплантанти и тяхното място в лечебния план. Хирургичен протокол при имплантантно лечение".  08.10.2003 г.

Виж сертификат

Курс: "Актуални въпроси на ежедневната ортодонтска практика". София 17.04.2004 г.

Виж сертификат

Семинар: "Карбон-диоксид лазерите в стоматологията. Анкерна система за изработване на мостове без корони CBW техника". 0506.2004 г.

Виж сертификат

Национална среща по ортодонтия на тема: "Биопрогресивно лечение по брекети". София 25.09.2004 г.

Виж сертификат

Научна конференция:  "Профилактика и лечение на стоматологичните заболявания". София 30.09-01.10.2005 г.

Виж сертификат

Национална среща по ортодонтия на тема: "Зъбна дъга и оклузия - растекс и възстановяване". София 19.11.2005 г.

Виж сертификат

Семинар "Съвременни методи в лицево-челюстната, пластично възстановителната и естетичната хирургия". Хисар 21.05.2006 г.

Виж сертификат

Курс: "Ортодонтско лечение независещо от съдействието на пациента". София 03.06.2006 г.

Виж сертификат

Курс: "Диагностика и план на лечение в ортодонтията". София 30.09.2006 г.

Виж сертификат

Курс: "Оценка и контрол в ортодонтското лечение". 10-11.10.2007 г.

Виж сертификат

Балкански ортодонтски симпозиум. София 15-17.06.2007 г.

Виж сертификат

Курс за напреднали "Step & Slide  Мини импланти. София 06-07.07.2007 г.

Виж сертификат

DAMON SYSTEMS Passive self-ligating orthodontics. 04-07.10.2007 г.

Виж сертификат

Hands-On Orthodontic Mechanics; Old and New, For Children and Adults whit a  Postular Approach. София 13-14.11.2008 г.

Виж сертификат

Национална среща по ортодонтия на тема: "Ортодонтия за възрастни".

Виж сертификат

Национална среща по ортодонтия. Проблеми на възрастовата ортодонтия и интердисциплинарно лечение на пациентите. 18.09.2010 г.

Виж сертификат

Курс "Имплантологията в ежедневната практика". Пловдив 20.10.2010 г.

Виж сертификат

Въпреки дългогодишният си опит д-р Славкова не спира да следи новостите и взима участие в много курсове. За 2011 те са:

Участие в Балканския симпозиум за приложение на мифункционалните апарати 16-18.09.2011г.

 

Участие в 6-я Научен симпозиум на БЗС - 20.10.2011г.

 

Участие в курс по" Дентална фотография" - 19.11.2011г.