Д-р Елена Кечеджиева Печат Е-мейл

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Магистър". Медицински университет гр. Пловдив факултет по дентална медицина.

Виж диплома

8-ми Научен конгрес на БЗС. Бургас 13-14.06.2008 г.

Виж сертификат

Клиничен семинар: "Мостови конструкции с дъгова стабилизация върху интраосални импланти. Грижа за изпилените зъби - временни конструкции, методи и приложение". 13.06.2009 г.

Виж сертификат

5-тия Научен симпозиум на БЗС. Пловдив 22.10.2009 г.

Виж сертификат

6-я Научен симпозиум на БЗС. Пловдив 20.10.2011г

Курс по "Дентална фотография" - София 19.11.2011г.