Д-р Димитър Славков Печат Е-мейл

Курс: "Актуални въпроси на ежедневната ортодонтска практика". София 17.04.2004 г.

Виж сертификат

Национална среща по ортодонтия на тема: "Биопрогресивно лечение по брекети". София 25.09.2004 г.

Виж сертификат

Лекционен курс: "Съвременна философия на пародонталното и имплантологично лечение". София 15.10.2005 г.

Виж сертификат

Курс: "Ортодонтско лечение независещо от съдействието на пациента". София 03.06.2006 г.

Виж сертификат

6 тия Научен конгрес на Съюза на стоматолозите в България. Бургас 16-17.06.2006 г.

Виж сертификат

Курс: "Рентгенови методи за диагностика на ЗЧД". 23-25.06.2006 г.

Виж сертификат

Pre Eruption Orthodontics And Fix Functional Orthodontics in the Permanent Dentition. София 12.09.2006 г.

Виж сертификат

New techniques for improved NiTi rotary instrumentation and obturation. Endodontic treatment, retreatment and implants. 20.10.2006 г.

Виж сертификат

Балкански ортодонтски симпозиум. София 15-17.06.2007 г.

Виж сертификат

Курс за напреднали "Step & Slide  Мини импланти. София 06-07.07.2007 г.

Виж сертификат

Интензивен практически курс: "Изпиляване на зъбите за изцялокерамични и металокерамични конструкции". 22.09.2007 г.

Виж сертификат

Курс: "Лечение на III клас и възрастни в ортодонтията". София 06.10.2007 г.

Виж сертификат

2 ри Научен симпозиум на БЗС, организиран съвместно с Pierre Fabre Oral Care. Пловдив 25.10.2007 г.

Виж сертификат

Курс: "Фиксирана техника" I част. 24-25.11.2007 г.

Виж сертификат

Post graduate orthodontic course. София 05-06.12.2007 г.

Виж сертификат

Курс: "Фиксирана техника" II част. 22-23.11.2008 г.

Виж сертификат

Интензивен практически курс: "Керамични вставки и фасети". 11.04.2009 г.

Виж сертификат

Клиничен семинар: "Мостови конструкции с дъгова стабилизация върху интраосални импланти. Грижа за изпилените зъби - временни конструкции, методи и приложение". 13.06.2009 г.

Виж сертификат

Национална среща по ортодонтия на тема: Ортодонтия за възрастни. София 12.09.2009 г.

Виж сертификат

5-тия Научен симпозиум на БЗС. Пловдив 22.10.2009 г.

Виж сертификат

Удостоверение за правоспособност

Виж сертификат

Др Димитър Славков – Удостоверение за правоспособност да извършва диагностични дейности с дентална рентгенова апаратура.

Виж сертификат

Национална среща по ортодонтия. Проблеми на възрастовата ортодонтия и интердисциплинарно лечение на пациентите. 18.09.2010 г.

Виж сертификат

Курс "Имплантологията в ежедневната практика". Пловдив 20.10.2010 г.

Виж сертификат

Д-р Славков се усъвършенства с участието си в различни курсове за придобиване на нови умения.За 2011г. някои от тях са:

Балкански симпозиум на тема" Приложение на миофункционалните апарати" - 16-18.09.2011г.

Участие в 6-я научен симпозиум на БЗС - 20.10.2011г.

София 15-16.10.2011г. MBT Orthodontic Treatment Philisophy.

 

Курс по" Дентална фотография" - София19.11.2011г.