Д-р Кети Славкова Печат Е-мейл

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Магистър". Медицински университет гр. Пловдив факултет по дентална медицина.

Виж диплома

The principles of The Alexander discipline. София 17-18.03.2003 г.

Виж сертификат

Курс: "Биомеханика в ортодонтията. Основни принципи и клинично приложение". София 24-25.01.2004 г.

Виж сертификат

Курс: "Актуални въпроси на ежедневната ортодонтска практика". София 17.04.2004 г.

Виж сертификат

Национална среща по ортодонтия на тема: "Биопрогресивно лечение по брекети". София 25.09.2004 г.

Виж сертификат

Курс: "Рентгенови методи за диагностика на ЗЧД" под ръководството на проф. д-р Мутафчиев. София 4-6.09.2004 г.

Виж сертификат

Alexander discipline on adult orthodontics. София 04-05.10.2004 г.

Виж сертификат

Курс: "Функционална терапия и приложение на активатор при лечение на ЗЧД от II клас".  София 08-09-10.07.2005 г.

Виж сертификат

Научна конференция:  "Профилактика и лечение на стоматологичните заболявания". София 30.09-01.10.2005 г.

Виж сертификат

Лекционен курс: "Съвременна философия на пародонталното и имплантологично лечение". София 15.10.2005 г.

Виж сертификат

Стоматологичен конгрес: "Ръчно инструментиране на криви коренови канали. Нови тенденции в лечението на кореновите канали".

Виж сертификат

Национална среща по ортодонтия на тема: "Зъбна дъга и оклузия - растекс и възстановяване". София 19.11.2005 г.

Виж сертификат

Курс: "Фиксирани техники". София 03-04.12.2005 г.

Виж сертификат

Курс: "Фиксирани техники II част". София13-14.05.2006 г.

Виж сертификат

Семинар "Съвременни методи в лицево-челюстната, пластично възстановителната и естетичната хирургия". Хисар 21.05.2006 г.

Виж сертификат

Курс: "Ортодонтско лечение независещо от съдействието на пациента". София 03.06.2006 г.

Виж сертификат

6 тия Научен конгрес на Съюза на стоматолозите в България. Бургас 16-17.06.2006 г.

Виж сертификат

Курс за напреднали "Step & Slide  Мини импланти. 22-23.06.2006 г.

Виж сертификат

Pre Eruption Orthodontics And Fix Functional Orthodontics in the Permanent Dentition. София 12.09.2006 г.

Виж сертификат

Курс: "Лингвални дъги. Активно и пасивно приложение". София 17.02.2007 г.

Виж сертификат

Балкански ортодонтски симпозиум. София 15-17.06.2007 г.

Виж сертификат

Курс за напреднали "Step & Slide  Мини импланти. София 06-07.07.2007 г.

Виж сертификат

8-ми Научен конгрес на БЗС. Бургас 13-14.06.2008 г.

Виж сертификат

Клиничен семинар: "Мостови конструкции с дъгова стабилизация върху интраосални импланти. Грижа за изпилените зъби - временни конструкции, методи и приложение". 13.06.2009 г.

Виж сертификат

Национална среща по ортодонтия на тема: Ортодонтия за възрастни. София 12.09.2009 г.

Виж сертификат

Научен симпозиум на БЗС. Пловдив 22.10.2009 г.

Виж сертификат

Национална среща по ортодонтия. Проблеми на възрастовата ортодонтия и интердисциплинарно лечение на пациентите. 18.09.2010 г.

Виж сертификат

Курс "Имплантогията в ежедневната практика". Пловдив 20.10.2010 г.

Виж сертификат

Креативната и малада д-р Славкова посещава различни курсове през 2011г.:

Участие в Балсанския симпозиум за приложение на миофункционалните апарати - 16-18.09.2011г.

Участие в 6-я научен симпозиум на БЗС 20.10.2011г

Участие в курс по "Дентална фотография" - 19.11.2011г.