Д-р Димитър Славков Печат
Д-р Димитър Славков 1923-2003г.
Специалност ортопедия.