Диоден лазер Cheese Печат Е-мейл

Клинично приложение

Деконтаминация (стерилизиране) на меки тъкани, лантати и зъбни повърхности

ЕНДОДОНТИЯ

 1. Деконтаминация (стерилизиране) на коренови канали
 2. Лечение на чувствителни шийки

ПАРОДОНТОЛОГИЯ

 1. Kонсервативно лечение на пародонтални джобове
 2. Xирургично лечение на пародонтални джобове
 3. Деконтаминация (стерилизиране) на експонирани мембрани за регенерация (в след оперативните грижи)

ИМПЛАНТОЛОГИЯ

 1. Дезинфекция /Деконтаминация (стерилизиране) на костните лезии
 2. Oбработка/Ирадиация на експонираната повърхност на импланта
 3. Дезинфекция /Деконтаминация на повърхността на зъбите
 4. Ирадиация на зъбните повърхности

ЕСТЕТИКА

 1. Избелване
 2. За всички видове хирургични разрези

ИМПЛАНТОЛОГИЯ

 1. Pазкриване на трансгингивални импланти
 2. Разкриване на импланти
 3. Оперативно лечение на периимплантити

ПАРОДОНТОЛОГИЯ

 1. Консервативно лечение на пародонтални джобове
 2. Хирургично лечение на пародонтални джобове

МЕКОТЪКАННА ХИРУРГИЯ

 1. Апикална остеотомия
 2. Обработка на афтозни лезии
 3. Дрениране(инцизиране) на абсцес
 4. Оперативно лечение на периимплантит
 5. Премахване на подвижна алвеоларна мукоза (петльов гребен)
 6. Отстраняване на хемангиом (на устните)
 7. Отстраняване на хиперплазирала гингива
 8. Вестибулопластика
 9. Пластика на устен френулум

Терапия с лазерна пункция

 1. Абсцес
 2. Киселинно изгаряне
 3. Апикална остеотомия-обработка на раневата повърхост
 4. Обработка/Деконтаминация или стимулаця) на спониозата
 5. Афтози
 6. Гингивит
 7. Пародонтит
 8. Стоматит